Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Acta onomastica lieferte 674 Treffer
1

Úvodem k 36. ročníku českého onomastického časopisu

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 7-8
2

Šmilauerův odkaz české onomastice

Lutterer, Ivan, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 9-11
3

Stále živá spomienka a trvalý vzor

Majtán, Milan, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 12
4

Skromná velikost. (Za Vladimírem Šmilauerem.)

Marvan, Jiří, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 13-15
5

Vladimír Šmilauer a toponomastika. (Přednáška v Kruhu přátel českého jazyka v Praze dne 29. 11. 1995.)

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 16-26
6

Hypokoristika v oblasti slezských nářečí. (Podoby užívané při oslovování v komunikaci mezi kamarády)

Bayerová, Naděžda, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 27-30
7

Známe pramen Sázavy?

Boháč, Pavel, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 31-37
8

Přínos jazykovědy k dějinám osídlení českých zemí

Boháč, Zdeněk, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 38-41
9

K výskytu jmen z eposu o Tristanovi a Isoldě ve středověkých a raně novověkých Čechách

Bok, Václav, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 42-47
10

Jonasz, Jona

Breza, Edward, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 48-50