Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Acta onomastica lieferte 674 Treffer
11

Místní jména v poštovnictví

Burdová, Pavla, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 51-56
12

Slawisch-byzantinische Sprachbeziehungen im Bereiche der Toponymie

Duridanov, Ivan, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 57-60
13

Über die Zukunft des slawischen onomastischen Atlasses

Eichler, Ernst, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 61-64
14

K rozložení nářečních variant pomístních jmen označujících bělidlo v Čechách

Harvalík, Milan, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 65-71
15

Slovotvorná charakteristika českých názvů brouků

Havlová, Eva, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 72-76
16

Křestní jména v Tachově a na Tachovsku v druhé polovině 16. století

Hofmann, Gustav, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 77-83
17

Libušinka, Žároví a Žiži: české pohanství na cestě ke státu

Charvát, Petr, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 84-88
18

Hledání zaniklé vsi Kopáčov na Bezdružicku

Jiskra, Zdeněk, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 89-90
19

Pytannja pro najdavniši formy slov`jans'koho jazyčnyctva: onomastyčnyj aspekt

Karpenko, Jurij, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 91-100
20

Názvy československých pevnostních objektů vybudovaných v letech 1936-1938. 2

Klimeš, Lumír, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 101-104