Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Acta onomastica lieferte 674 Treffer
31

Česká osobní jména Mironěha a Ubyněha

Němec, Igor, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 157-159
32

Pomístní jména na Těchobuzsku

Nováková, Marie, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 160-166
33

Krecht v pomístních jménech v Čechách

Oliva, Karel, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 167-168
34

Počítačové zpracování Slovníku pomístních jmen v Čechách

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 169-186
35

Jména ulic v České Lípě ve středověku

Panáček, Jaroslav, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 187-195
36

Hypokoristika v díle Vincence Brandla Glossarium illustrans

Pastyřík, Svatopluk, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 196-201
37

Základní problémy rekonstrukce bohemik (na materiálu nejstarších českých antroponym)

Pleskalová, Jana, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 202-206
38

Místní jména typu Praha na Pyrenejském poloostrově

Pokorný, Ota, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 207-215
39

Staromoravská a raně přemyslovská centra Moravy ve světle místních jmen

Skutil, Jan, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 216-221
40

Russkije familii, ne prošedšije standartizacii

Superanskaja, Aleksandra, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 222-229