Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Acta onomastica lieferte 674 Treffer
21

Proměny českého systému rodných jmen

Knappová, Miloslava, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 105-109
22

K onomastickému výzkumu patrocinií

Kolařík, Josef, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 110-114
23

Etnonymá Sloveni a Česi v Karpatskej kotline

Krajčovič, Rudolf, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 115-120
24

Pojmenování a značení jednostopých motorových vozidel naší výroby

Kuba, Ludvík; Hvězdová-Závorová, Jaroslava, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 121-128
25

Z lexiky slovenskej oronymie

Majtán, Milan, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 129-133
26

Staropolskie warianty imienia Agnieszka na tle słowiańskim

Malec, Maria, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 134-137
27

Německá oronymická apelativa severních Čech a jejich české ekvivalenty (na materiálu Českého středohoří)

Malenínská, Jitka, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 138-144
28

Deminutívne modely živých osobných mien

Matejčík, Ján, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 145-150
29

K vlastním jménům v nejstarší české bibli

Michálek, Emanuel, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 151-154
30

K výkladu pomístního jména Vastržej

Nejedlý, Petr, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 155-156