Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bulgarian lieferte 734 Treffer
81

Semantičeskoje soglasovanije: strukturnaja i funkcional'naja tipologija

Zahnytko, Anatolyj Afanas'jev, in: Linguistica Brunensia, 61, č. 1-2, 2013, s. 149-162
82

Beležki kăm băl. dial. ilă

Janyšková, Ilona, in: Bălgarski ezik (Sofija), 51, č. 4, 2004, s. 64-66
83

Zlatý věk v bulharském národním obrození (Symbolické významy grafického systému)

Mundev, Petr, in: Homo Bohemicus (Sofija), č. 3-4, 2012, s. 77-89
84

Leksikalni neologizmi v bălgarskija ezik, văznikali črez otsičane na dumi

Kolkovska, Sija, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 465-468.
85

Nabljudenija vărchu novi glagoli i otglagolni săštestvitelni v bălgarskija ezik

Kostova, Nadežda, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 469-474.
86

Nové učebnice bulharštiny

Krejčová, Elena, in: Slovanský jih, 14, č. 3, 2014, s. 33-34
87

Cyril a Metoděj a velkomoravská misie očima bulharské menšiny v Česku

Krejčová, Elena, in: Slavica Litteraria, X 17, č. 1, 2014, s. 149-157
88

Evoluce výuky neoborové bulharštiny na FF MU

Cvetkova, Zornica, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Sojnek-Galium ; 2015, s. 89-98.
89

Specializirani ezici v obučenieto po bălgarski ezik v Silezijskija universitet

Genev-Puchaleva, Ilijana, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Sojnek-Galium ; 2015, s. 99-107
90

Výuka bulharského jazyka na Masarykově univerzitě v Brně - "na míru"a "na klíč"(některé aspekty výuky "malého"slovanského jazyka)

Krejčová, Elena, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Sojnek-Galium ; 2015, s. 109-114