Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach réma lieferte 84 Treffer
61

Structure thème - rhème dans les langues romanes et slaves

Red. Banyśa, W. Wrocław 1988
62

An automatic procedure for topic-focus identification

Hajičová, Eva; Skoumalová, Hana; Sgall, Petr, in: Computational Linguistics (Rochester), 21, č. 1, 1995, s. 81-94
63

The analysis of two mathematical word problems

Stehlíková, Naďa, in: 20. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 20], Praha, Kruh moderních filologů ; 1994, s. 102-113
64

Information structure and thematic sentence variation

Tárnyiková, Jarmila, in: Anglica, 1, 1994, s. 37-41
65

K problematice vztahu rematizátorů a textových konektorů

Mladová, Lucie, in: Čeština doma a ve světě, 16, č. 3-4, 2008, s. 126-133
66

Nejednoznačnost aktuálního členění výpovědi v básnické tvorbě Otokara Březiny

Rysová, Magdaléna, in: Čeština doma a ve světě, 16, č. 3-4, 2008, s. 147-156
67

Komunikativní artikulace v reklamních textech

Hirschová, Milada, in: Jazyková komunikácia v 21. storočí [JazKom21] : 4. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii, Banská Bystrica 13.-14. septembra 2000, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2001, s. 80-94.
68

Otázky vztahu mezi tematickými posloupnostmi a užitými jazykovými prostředky

Hošnová, Eva, in: Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu [ČJazLitEK] : = Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym, Racibórz, Pro 2008, s. 91-100
69

Klitika z hlediska funkční větné perspektivy (1)

Svoboda, Aleš, in: Čeština - univerzália a specifika 2 [Č-USp 2] : Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17.-19. 11. 1999, Brno, MU ; 2000, s. 149-159.
70

Tendencies in intonation centre placement in utterance of Czech users of English and the possible effect on discourse coherence

Headlandová Kalischová, Irena, in: Exploring Cohesion and Coherence in English Discourse : Third Brno Conference on Linguistic Studies in English. Proceedings, Brno, MU ; 2009, s. 65-73