Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000632
AutorHajičová, Eva; Skoumalová, Hana; Sgall, Petr
Titel

An automatic procedure for topic-focus identification

ErschienenComputational Linguistics (Rochester), 21, č. 1, 1995, s. 81-94
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Strojová a aplikovaná lingvistika
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Machine and applied linguistics
Description and analysis of language
Schlagwörtersyntax; členění větné aktuální; téma; réma; algoritmy; lingvistika komputační; angličtina; zpracování počítačové
Schlagwörter (DE)Syntax (Satzlehre); Aktuelle Satzgliederung; Thema; Rhema; Computerlinguistik; Englisch; Computerverarbeitung
AnmerkungDichotomie téma x réma (topic x focus) a možnosti automatické identifikace tématu a rématu. Poznámky k formulaci algoritmu TFA (= topic-focus algorithm), který umožňuje analýzu anglických vět. Přepracovaná verze. - Podle LLBA 1995, 9508768 a podle Text, Speech, Dialogue, 1998, s. 443
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/632
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Identifying topic and focus by an automatic procedure / Hajičová, Eva
Topic-focus and salience / Hajičová, Eva
Identification of Topic and Focus in Czech. Comparative Evaluation on Prague Dependency Treebank / Zikánová, Šárka
Focus, topic and semantics / Sgall, Petr
Topic, focus and constituency versus dependency / Hajičová, Eva
Degrees of contrast and the topic-focus articulation / Hajičová, Eva
The semantics of the topic-focus articulation / Hajičová, Eva