Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach réma lieferte 84 Treffer
51

Religious text: the thematic and the rhematic layers within a distributional macrofield

Adam, Martin Brno 2003
52

Intonation in discourse: English intonation as (mis)used by Czech speakers

Headlandová Kalischová, Irena Brno 2010
53

An automatic procedure for topic-focus identification

Hajičová, Eva; Skoumalová, Hana; Sgall, Petr, in: Computational Linguistics (Rochester), 21, č. 1, 1995, s. 81-94
54

Exploring Vilém Mathesius' use of the term theme

Firbas, Jan, in: Linguistica Pragensia, č. 1, 2, 1996, s. 5-23, 63-86
55

Zájmena a aktuální členění

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 40. běhu LŠSS [PřednLŠSS 40], Praha, UK ; 1997, s. 27-35
56

Částice a aktuální členění

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 68-77
57

Klitika z hlediska funkční větné perspektivy (1)

Svoboda, Aleš, in: Čeština - univerzália a specifika 2 [Č-USp 2] : Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17.-19. 11. 1999, Brno, MU ; 2000, s. 149-159.
58

Klitika z hlediska funkční větné perspektivy (2)

Svoboda, Aleš, in: Čeština - univerzália a specifika 3 [Č-USp 3] : Sborník konference v Brně 22.-24. 11. 2000, Brno, MU ; 2001, s. 81-86.
59

Komunikativní artikulace v reklamních textech

Hirschová, Milada, in: Jazyková komunikácia v 21. storočí [JazKom21] : 4. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii, Banská Bystrica 13.-14. septembra 2000, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2001, s. 80-94.
60

Zpětný princip v tematickém navazování

Součková, Kateřina, in: Bádání o jazycích a literaturách : Prof. PhDr. Oldřichu Uličnému, DrSc., k životnímu jubileu, Praha, UK 2002, s. 71-81.