Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Štícha, František lieferte 214 Treffer
61

Jaké jsou možnosti a meze české gramatiky?

Štícha, František, in: Možnosti a meze české gramatiky [Možnosti...], Praha, Academia ; 2006, s. 13-35
62

Od wagneriády k trabantiádě

Štícha, František, in: Možnosti a meze české gramatiky [Možnosti...], Praha, Academia ; 2006, s. 139-149
63

Překladová čeština: Guy de Maupassant a Julia Roberts

Štícha, František, in: Možnosti a meze české gramatiky [Možnosti...], Praha, Academia ; 2006, s. 285-292
64

Metafora v románech Václava Řezáče

Štícha, František, in: Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku, Wałbrzych, Wyd. "Pro" 2004, s. 269-276.
65

Korpusové statistiky a slovotvorná produktivita

Štícha, František, in: Gramatika a korpus, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2007, s. 250-257.
66

Lingvistický pohled na obraznost slovního významu

Štícha, František, in: Úvod od studia literatury 1 : Příručka a cvičení ke studiu obrazného pojmenování v uměleckém textu a v jazyce obecně, Praha, SPN ; 1989, s. 1-24
67

Karel Čapek a cizí slova

Štícha, František, in: Tvorba (Praha), 1990, 11.7.1990
68

Dobře vytuněný automobil

Štícha, František, in: Naše řeč, 91, č. 2, 2008, s. 110-111
69

Topicalization, sentence opening and grammaticality

Štícha, František, in: Résumés, Praha, MFF UK ; 2003, 295 s.
70

Máme v sobě víc nenávisti, nebo lásky? K jednomu typu přisuzování

Štícha, František, in: Naše řeč, 91, č. 4, 2008, s. 169-177