Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Štícha, František lieferte 214 Treffer
71

Konference na oslavu životního jubilea Jana Kořenského

Štícha, František, in: Slovo a slovesnost, 69, č. 3, 2008, s. 238-240
72

Uzuálnost, funkčnost a systémovost jako kritéria gramatičnosti: k jednomu typu morfologické derivace ( udělajíc - udělající )

Štícha, František, in: Slovo a slovesnost, 69, č. 3, 2008, s. 176-191
73

Die Agensphrase mit "von"und "durch"beim persönlichen Agens in Passivsätzen

Štícha, František, in: Linguistica Pragensia, 18, č. 2, 2008, s. 57-66
74

Usage, frequency, and grammaticality

Štícha, František, in: Grammar & Corpora, Praha, Academia ; 2008, s. 285-291
75

Abstraktní "vlastnictví"(mít pravdu) z hlediska jazykového úzu a teorie gramatičnosti

Štícha, František, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 235-240.
76

Jméno třetí nejvyšší hory světa

Štícha, František, in: Naše řeč, 92, č. 2, 2009, s. 107-110
77

Lokál singuláru tvrdých neživotných maskulin ( ve vlaku vs. v potoce ): úzus a gramatičnost

Štícha, František, in: Slovo a slovesnost, 70, č. 3, 2009, s. 193-220
78

Slovotvorná produktivita a gramatičnost: gradační expresivní adjektiva s prefixy pra-, pře- a vele- v současné psané češtině

Štícha, František, in: Eslavística Complutense (Madrid), 9, 2009, s. 145-170
79

O pojmech, slovech a slovíčkaření

Štícha, František, in: Vesmír, 88, č. 1, 2009, s. 63
80

Od monstrózního pomníku k monstrózní katedrále Aneb o potížích s vývojem jazyků

Štícha, František, in: Vesmír, 88, č. 2, 2009, s. 95