Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pedagogika lieferte 58 Treffer
51

Kultivovaný mluvený projev učitele jako součást komunikační výchovy: (problémy pregraduální přípravy učitelů)

Málková, Jitka, in: Usta ad Albim Bohemica, 11, č. 2, 2011, s. 61-75
52

Vyučování cizího jazyka. Terminologický slovník

Šebesta, Karel Praha 2017
53

E-learning jako forma distančního vzdělávání

Hercik, Petr, in: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2010 [SbAUČCJ], Praha, Akropolis ; 2010, s. 61-85.
54Jodasová, Helena, in: Język i literatura czeska u schyłku 20 wieku [JLitCz] : = Český jazyk a literatura na sklonku 20. století, Wałbrzych, Państwowa wyższa szkoła zawodowa 2001, s. 129-135.
55

Osobnost Jana Segeše (zvaného též Nivnický či Amos Komenský)

Baudis, Rudolf, in: Naše rodina (Praha), 1999, 26.4.1999
56

Základní pedagogické pojmy

Hlavičková, Vlasta, in: Cizí jazyky, 57, č. 1, 2, 4, 2013-14, s. 55-60, 57-64, 55-64
57

Zrádná slova v česko-polské pedagogické terminologii

Jodasová, Helena, in: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti [ČPolSlJ] : Sborník referátů z mezinárodního odborného semináře uspořádaného u příležitosti sedmdesátin prof. PhDr. Edvarda Lotka, CSc., na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dne 20. února 2002, Olomouc, UP ; 2003, s. 83-87.
58

Znaková zásoba terminologických pojmů (speciální pedagogika) [CD-ROM]

Horáková, R. Brno 2005