Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pedagogika lieferte 58 Treffer
41

Evropský pedagogický tezaurus (EET). Anglická a česká verze

Z angl. přel. a úvod naps. Dušek, Antonín Praha 1993
42

Evropský pedagogický tezaurus (EET). Anglická a česká verze

Z angl. přel. a úvod naps. Dušek, Antonín Praha 1993
43

Slovník česko-francouzský a francouzsko-český z oblasti vzdělávání, zaměstnávání a veřejné správy

Berka, Oldřich; Lánská, Věra Opava 2007
44

Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování. Terminologický slovník

Šebesta, Karel Praha 2014
45

Die Wortverbindungen škola mateřská Mutterschule, škola obecná allgemeine Schule in der Sprache J. A. Comenii

Michálek, Emanuel, in: Listy filologické, 115, č. 1, 1992, s. 144-145
46

Informace o některých piagetovsky orientovaných výzkumech v České republice (v Československu)

Holubář, Zdeněk, in: Scientific Papers of the University of Pardubice = Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, 3, 1997, s. 7-12
47

Formation, nový výraz pro vzdělávání v současné Francii

Lánská, Věra; Berka, Oldřich, in: Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst], Ostrava, FF OU ; 2008, s. 67-86.
48

Česko-německý pedagogicko-psychologický terminologický slovník

Nelešovská, Alena; Poláková, Jenny Olomouc 1996
49

Úvod do základů terminologie pro speciální pedagogy

Šenkýřová, Radoslava Brno 1993
50

Pestalozzi a jeho systém výuky jazyka

Lesemann, Helena, in: Usta ad Albim Bohemica, 11, č. 2, 2011, s. 45-60