Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pedagogika lieferte 58 Treffer
11

Pedagogický slovník. 2., rozš. a přeprac. vyd

Průcha, Jan; Walterová, Eliška; Mareš, Jiří Praha 1998
12

Pedagogický a speciálně pedagogický slovník. Terminologický slovník zaměřený na primární a preprimární vzdělávání

Skutil, Martin; Zikl, Pavel Praha 2011
13

Pedagogický slovník. 6., aktualiz. a rozš. vyd

Průcha, Jan; Walterová, Eliška; Mareš, Jiří Praha 2009
14

Výkladový slovník z pedagogiky : 583 vybraných hesel

Kolář, Zdeněk Praha 2012
15

Základní pojmy edukace v současné francouzštině

Berka, Oldřich, in: Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii : Důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce, 14.-16. května 2008. Sborník abstraktů mezinárnodní vědecké konference, Opava, SlU ; 2008, 20 s.
16

Stručný nástin pedagogiky komunikace

Schaller, Klaus Beneš, Jiří, in: Studia Comeniana et historica, 25, č. 54, 1995, s. 44-56
17

Gustav Adolf Lindner, klasik české pedagogiky, o vyučování jazykům

Cach, Josef, in: Scientific Papers of the University of Pardubice. Series C, Pardubice, Univ. Pardubice ; 1996, s. 43-47.
18

O cestách a o duši. Pohled kognitivní lingvistiky a pedagogiky

Pacovská, Jasňa, in: Kognice 2006 : Sborník příspěvků, Praha, Psychologický ústav AV ČR ; 2006, s. 202-205.
19

Janua consensus reserata via paedagogica. Malý slovník německo-české pedagogické terminologie

Krobotová, Milena; Jodasová, Helena Olomouc 1997
20

Špeciálna pedagogika - terminologický a výkladový slovník

Vašek, Š. Bratislava 1994