Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach koutky jazykové lieferte 4063 Treffer
51

Moje řeč. Fejetónky Dobré češtiny

Beck, Michal Brno 2016
52

Píšeme správně

ava, in: Českobudějovické listy (České Budějovice), 1998
53

Slova

Vaculín, Ivo, in: Hospodářské noviny (Praha), 1998
54

Dobré ráno

Moravcová, Jana; Všolková, Gabriela; Čubák, Jindřich; Vůjtek, Karel; Rudolfová, Svatava, in: Svoboda (Ostrava), 1998
55

Jazykový koutek

Šaur, Vladimír, in: Haló noviny (Praha), 1998
56

Hrátky s češtinou

Chýlová, Helena; Macháčková, Ivanka, in: Plzeňský deník (Plzeň), 1994
57

Naše řeč

Hubáček, Jaroslav, in: Moravskoslezský den (Ostrava), 1994
58

Brána jazykem otevíraná - Janua per linguam reserata

Marvan, Jiří, in: Literární noviny (Praha), 1994
59

Jak dnes hřešíme proti dobré češtině

Svozilová, Naďa, in: Literární noviny (Praha), 1999
60

Slovniště

Šťáhlav, Bivoj, in: Mladý svět (Praha), 1995