Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach koutky jazykové lieferte 4063 Treffer
81

Slovniště

Šťáhlav, Bivoj, in: Mladý svět (Praha), 1994
82

Co děláme, když mluvíme. Několik úvah o pragmatických aspektech řečové komunikace

Grepl, Miroslav, in: Universitas, 1992
83

Rozmlouvání o češtině

Hlavsová, Jaroslava, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 1999
84

Slova

Vaculín, Ivo, in: Hospodářské noviny (Praha), 1997
85

Čeština v koutě

pek, in: Jihlavské listy, 1998
86

Pozor na jazyk

in: Rovnost (Brno), 1998
87

Hezky česky

Horálek, Jan; Šindler, Bořek, in: Český dialog (Praha), 1999
88

Schůzky s češtinou

Svobodová, Jana; dias, in: Svoboda (Ostrava), 1998
89

Jazykový sloupek aneb Co se ve škole nedozvíte

vst, in: ABC (Praha), 1998
90

Poznámky a glosy

in: Hanácké noviny (Olomouc), 1995