Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach koutky jazykové lieferte 4063 Treffer
61

Čeština za školou

Připrav. kol. bohemistů z ÚJČ ČSAV a FF UK Filipec, Josef Praha 1974
62

Moje řeč. Fejetónky Dobré češtiny

Beck, Michal Brno 2016
63

Píšeme správně

ava, in: Českobudějovické listy (České Budějovice), 1998
64

Slova

Vaculín, Ivo, in: Hospodářské noviny (Praha), 1998
65

Dobré ráno

Moravcová, Jana; Všolková, Gabriela; Čubák, Jindřich; Vůjtek, Karel; Rudolfová, Svatava, in: Svoboda (Ostrava), 1998
66

Jazykový koutek

Šaur, Vladimír, in: Haló noviny (Praha), 1998
67

Hrátky s češtinou

Chýlová, Helena; Macháčková, Ivanka, in: Plzeňský deník (Plzeň), 1994
68

Naše řeč

Hubáček, Jaroslav, in: Moravskoslezský den (Ostrava), 1994
69

Brána jazykem otevíraná - Janua per linguam reserata

Marvan, Jiří, in: Literární noviny (Praha), 1994
70

Jak dnes hřešíme proti dobré češtině

Svozilová, Naďa, in: Literární noviny (Praha), 1999