Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jména zeměpisná místní lieferte 1251 Treffer
51

Vztah našich místních jmen k člověku a k přírodě

Lutterer, Ivan, in: Umělecká reflexe krajiny (4) : Tvář naší země - krajina domova. Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích, [Lomnice n. Popelkou], 2001, s. 81-83
52

Neznámá ves Hanebnice na Olešnicku (příspěvek k dějinám osídlení regionu)

Sadílek, Jaroslav, in: Vlastivědná ročenka Státního okresního archivu Blansko 1997, Znojmo, 1998, s. 5-12
53

Ctidružice: Ctidruž-ice nebo Cti-družice?

Dokulil, Miloš, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 75-76
54

Názvy významných budov v Plzni

Chýlová, Helena, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 167-174
55

Přírodní poměry a všeobecná charakteristika Komně

Skutil, Jan; Zemánek, Josef, in: Komňa J. A. Komenskému, Brno, Muzejní a vlastivěd. spol. ; 1991, s. 11-21
56

Výklad místních jmen městského úřadu ve Fulneku

Skutil, Jan, in: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, 49, 1992, s. 25-30
57

Inšpruk, Inomostí, Innsbruck. (O exonymech v dnešní češtině.)

Šrámek, Rudolf, in: Přednášky a besedy z 29. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 29], Brno, MU ; 1996, s. 87-96
58

Místní jméno Brno - jeho původ a význam

Skutil, Jan, in: Brno v minulosti a dnes 13 : Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna, Brno, Muz. a vlastivědná spol. ; 1995, s. 38-45.
59

Paměť odboje v pražské toponymii

Stříbrný, Jan, in: Dějiny a paměť - odboj a kolaborace za druhé světové války, Praha, CeFReS ; 1995, s. 59-66
60

Jméno moravského města se mnohokrát změnilo (Slavkov u Brna)

Kučera, Jan, in: Rovnost (Brno), 1997, 29.11.1997