Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jména zeměpisná místní lieferte 1251 Treffer
31

Nové osady na panství města Domažlic

Hofmann, Gustav, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 26-30
32

Wiesengrund

Jiskra, Zdeněk, in: Acta onomastica, 37, 1996, s. 58-60
33

K výkladu místního jména Stav

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Acta onomastica, 37, 1996, s. 129-132
34

Vznik a jméno obce Včelná u Českých Budějovic

Vydra, Ferdinand, in: Acta onomastica, 37, 1996, s. 136-138
35

Další dodatky k místním jménům Nová Ves (u Plchůvek) a Prochody

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Acta onomastica, 37, 1996, s. 243
36

Oprava k Profousovým a Roubíkovým Opatovicím u Třeboně

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Acta onomastica, 37, 1996, s. 243-244
37

Čechy v práci St. Rosponda "Stratygrafia słowiańskich nazw miejscowych na -j6"(Onomastica Slavogermanica 12, 1979, 11-13, 36-43)

Šmilauer, Vladimír, in: Acta onomastica, 39 (1998), 1999, s. 167-169
38

Lidový název obce Dolní Světlá na Mladovožicku

L.O.N., in: Acta onomastica, 39 (1998), 1999, s. 216-217
39

Poznámky k Profousovým Místním jménům v Čechách

Skalický, Bohumil, in: Acta onomastica, 39 (1998), 1999, s. 217-218
40

Podvojné názvy stanic u nás již téměř zmizely

in: Rovnost (Brno), 1999, 28.12.1999