Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jména zeměpisná místní lieferte 1251 Treffer
21

Jak se vlastně jmenuje Petrohrad?

Pospíšil, Ivo, in: Moravský demokratický deník - RT (Brno), 1994, 19.12.1994
22

Nejstarší náboženské představy v Čechách ve světle místních jmen

Hlaváč, Jan, in: Denní telegraf (Praha), 1995, 19.4.1995
23

K metodice výkladu vlastních jmen, zvláště místních. Na příkladě proprií s etymonem jelen- 'cervus elaphus'

Šrámek, Rudolf, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 205-212
24

Co asi znamená Příšťpo?

Měšťan, Antonín, in: Lidové noviny (Praha), 1995, 9.12.1995
25

Pálava nebo Palava?

Pokorný, Jaroslav, in: Rovnost (Brno), 1999, 1.3.1999
26

Chomutov v hebrejštině znamená "Město dobrých hradeb"

rea, in: CV Týden (Chomutov), 1999, 2.6.1999
27

Wrocławskie nazwy miejskie w czeskich tekstach o stolicy Śląska

Malicki, Jarosław, in: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 2 : Opis, konfrontacja, prezkład. Materiały 4 Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław, 25-26 listopada 1998 r, Wrocław, Wyd. Uniw. Wrocławskiego 2000, s. 67-75.
28

Horní Bříza a Břízsko se lidově jmenují Březí

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Acta onomastica, 38 (1997), 1998, s. 250
29

Z minulosti obce Divec

všk, in: Hradecké noviny (Hradec Králové), 1998, 6.10.1998
30

Jak vznikl název obce Sendražice?

aos, in: Hradecké noviny (Hradec Králové), 1998, 10.10.1998