Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Graphemics lieferte 389 Treffer
51

Co víme o počátcích latinské abecedy

Slunečko, Vladimír, in: Echo Latina, č. 2, 1993, s. 31-42
52

Karel Hynek Mácha - pohled grafologa na jeho rukopis

Bertl, Ivan, in: Český jazyk a literatura, 61, č. 3, 2010-11, s. 125-127
53

Reklamní komunikát a jeho prostor

Jaklová, Alena, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 131-134.
54

Budeme psát spojitě, či nespojitě?

Bertl, Ivan, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 92-94
55

Školáci mohou psát tiskace

Říhová, Barbora, in: Lidové noviny (Praha), 25, 2012, 18.8.2012
56

Úleva z Comenie

Weiss, Martin, in: Lidové noviny (Praha), 25, 2012, 18.8.2012
57

Rodiče se rozhodují, jak má dítě psát

Kvačková, Radka, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 24, 2011, 15.3.2011
58

Šifry místo krasopisu

Nekvasilová, Lucie, in: Týden (Praha), č. 45, 2012, 5.11.2012
59

Děti mohou psát tiskace jen se souhlasem rodičů

bar, in: Lidové noviny (Praha), 25, č. 296, 2012, s. 5., 19.12.2012
60

Jaká psací předloha je vhodná

Jeřábek, Jan, in: Lidové noviny (Praha), 23, 2010, 25.5.2010