Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Graphemics lieferte 389 Treffer
31

Ikon@ obchodníků

Stabile, Giorgio, in: Tlumočení - překlad, 12, č. 58, 2001, s. 1, 3 [1465, 1466]
32

Poznámky ke Kašparovu přepisu RKZ

Hřebíček, Robert J., in: Almanach rukopisné obrany 4, Praha, Neklan ; 1997, s. 36-41
33

Několik poznámek k historii a současnosti psychologie písma (grafologie)

Balkó, Ilona, in: Zpravodaj katedry bohemistiky, 2, č. 4, 1992, s. 12-15
34

Cunami, nebo tsunami? Správná je první varianta, prosazuje se druhá

jam, in: Lidové noviny (Praha), 2005, 6.1.2005
35

Kódování a komprese psané češtiny

Kraus, Jiří, in: Kybernetika, č. 1, 1965, s. 74-84
36

Uzlové písmo je staré 5000 let

Petr, Jaroslav, in: Lidové noviny (Praha), 2005, 3.8.2005
37

Paleografický příspěvek k tzv. svatováclavskému archivu na konci 13. století

Havel, Dalibor, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 52, č. C 50, 2004, s. 75-87
38

Listinné písmo v kanceláři Václava II. (1283-1305) a Václava III. (1305-1306). Typologie písma

Havel, Dalibor, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 50, č. C 48, 2003, s. 37-65
39

Latinská abeceda a noty

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 79, č. 4, 2000, s. 236
40

Od piktografů k latince

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 79, č. 6, 2000, s. 357