Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Graphemics lieferte 389 Treffer
21

Klíč k novověké paleografii

Ebelová, Ivana Praha 2015
22

Some Remarks on Revaluations of Redundant Graphemes

Vachek, Josef, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 173-181
23

Mezinárodní fonetická abeceda. International Phonetic Alphabet (IPA), verze 1989

in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 219-221
24

The bronze rosette from Pliska. On decoding the runic inscriptions in Bulgaria

Georgiev, Pavel, in: Byzantinoslavica - Stefanos, 56, č. 3, 1995, s. 547-555
25

Transkripce latinských jmen i slov je nelogická

Exner, J., in: Týdeník Rozhlas (Praha), č. 37, 1996, s. 32., 9.-15.9.1996
26

Cizí slova: usus a kodifikace

Fidelius, Petr, in: Literární noviny (Praha), 1994, 14.7.1994
27

V Pákistánu nalezli archeologové zatím nejstarší doklady o písmu

in: Lidové noviny (Praha), 1999, 6.5.1999
28

Vzorník gotického písma 15. století

Hoffmann, František, in: Studie o rukopisech, 31 (1995-96), 1997, s. 27-34
29

Ukázka práce se starším novověkým rukopisným textem

Kaňák, Bohdan, in: Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci, 3 (22/1994), 1995, s. 61-67
30

Nejstarší písmo na americkém kontinentě prý vytvořili Olmékové

ap, in: Lidové noviny (Praha), 2002, 7.12.2002