Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Církevní slovanština lieferte 380 Treffer
51

K otázce předlohy starozákonních textů v charvátskohlaholských breviářích

Čermák, Václav, in: Drugi hrvatski slavistički kongres : Zbornik radova, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo 2001, s. 193-198
52

Vitęz

Hauptová, Zoe, in: Drugi hrvatski slavistički kongres : Zbornik radova, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo 2001, s. 217-223
53

Paraliturgické texty českocírkevněslovanského původu

Vepřek, Miroslav, in: Studia Bohemica, 10, 2007, s. 161-166
54

K různočtení substantiv v charvátskohlaholských breviářních textech Malých proroků

Malý, Jan, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 201-204
55

K některým problémům morfologické analýzy textů Malých proroků

Malý, Jan, in: Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu"v lingvistickém zkoumání [VztLangPar] : Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002, Olomouc, UP ; 2004, s. 98-101
56

Lexikální specifika českocírkevněslovanských památek (nástin problematiky)

Vepřek, Miroslav, in: Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? [ZVLing] : Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 17.-19. května 2004, Olomouc, UP ; 2006, s. 302-307
57

Za prebivavaneto na Zografskoto evangelie v Zografskija manastir

Dogramadžieva, Ekaterina, in: Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 71-81.
58

Die Konstruktion mit iže als Determinativ im Kirchenslavischen

Hannick, Christian, in: Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 83-90
59

Četira tisuca im Kroatisch-Glagolitischen

Reinhart, Johannes, in: Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 175-184.
60

Slovní zásoba parimejníku v makedonském církevněslovanském slovníku

Ribarova, Zdenka, in: Slovo, 56-57 (2006-07), 2008, s. 497-506