Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Církevní slovanština lieferte 380 Treffer
31

Moskovskij otryvok Svjatotomaševskogo breviarija. Neizvestnyj spisok glagoličeskoj služby Kirillu i Mefodiju

Turilov, Anatolij Arkad'jevič, in: Slavia, 61, č. 4, 1992, s. 409-418
32

Slawisches Schrifttum im 10. und 11. Jahrhundert in Böhmen

Clifton-Everest, John M., in: Bohemia (München), 37, č. 2, 1996, s. 257-269
33

Česká varianta charvátské hranaté hlaholice

Pacnerová, Ludmila, in: Slovo (Zagreb), 44-46, 1996, s. 45-62
34

Otázka rekonstrukce charvátskohlaholského homiliáře

Stankovska, Petra, in: 12 międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8. - 2. 9. 1998 [KSlaw 12] : Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Warszawa, Energeia ; 1998, s. 66-67
35

Ke klasifikaci českocírkevněslovanských památek

Bláhová, Emilie, in: Slavia, 62, č. 4, 1993, s. 427-442
36

Kalendarni tekstove v Bălgarija prez rannoto srednovekovie. Palejnijat kalendar i Učenie imže vědati člku čisla vsě lě, pripisvano na Kirik Novgorodec

Slavova, Tatjana, in: Slavia, 69, č. 3, 2000, s. 269-288
37

K otázce lexikální příbuznosti dvou českocírkevněslovanských památek

Vepřek, Miroslav, in: Studia Bohemica, 9, 2004, s. 101-107
38

K lexikálním archaismům charvátskohlaholských textů

Bauerová, Helena, in: Slavia, 70, č. 3-4, 2001, s. 291-298
39

Kirchenslavisch als Konstrukt

Keipert, Helmut, in: Slavia, 70, č. 3-4, 2001, s. 373-381
40

Hlaholice na prahu třetího tisíciletí

Pacnerová, Ludmila, in: Slavia, 70, č. 3-4, 2001, s. 421-427