Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach dativ lieferte 79 Treffer
41

Posesívní vztah v češtině

Piťha, Petr Praha 1992
42

Mít jako být a konstrukce s bezpředložkovým dativem v češtině

Taraldsen Medová, Lucie Praha 2001
43

Estudio de la semántica del dativo checo en diacronía

Gutiérrez Rubio, Enrique Frankfurt a. Main 2015
44

Zur Syntax und Semantik der indogermanischen Kasus

Kurzová, Helena, in: Grammaticus : Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata, Brno, MU ; 2001, s. 106-119
45

Dativ a instrumentál místních jmen typu Prachatice v nářečích

Konečná, Hana, in: Naše řeč, 86, č. 3, 2003, s. 126-132
46

Koncovky -u/-ovi - variantnost v dativu a lokálu singuláru (vzor pán)

Hebal-Jezierska, Milena, in: Gramatika a korpus, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2007, s. 122-130.
47

Vždyť useknete-li žížale ocas, měla by umřít, ale neumře, tělo jí doroste! aneb K aktuálnímu členění v externěposesivních konstrukcích

Křivan, Jan, in: Čeština doma a ve světě, 16, č. 3-4, 2008, s. 140-147
48

Attributive possessive constructions in Oceanic

Lichtenberk, František, in: The Expression of Possession, Berlin, De Gruyter Mouton 2009, s. 249-292
49

K významům a funkcím reflexivního prvku si

Veselý, Vojtěch, in: Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století : Sborník abstratků z workshopu konaného ve dnech 29.-30. 11. 2016 v Praze, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2016, s. 77-78
50

Pokus o vymezení funkcí příklonné částice -ť (-ťe/-tě/-ti) v průběhu 14.-18. století

Stluka, Martin, in: Listy filologické, 140, č. 1-2, 2017, s. 143-171