Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach dativ lieferte 79 Treffer
11

Pritežavat li staročeškijat i săvremennijat češki datelen padež s pritežatelno značenie

Radičeva, Maja, in: Vreme i istorija v slavjanskite ezici, literaturi i kulturi : Sbornik s dokladi ot Edinadesetite nacionalni slavistični četenija. 19-21 april 2012. Tom 1. Ezikoznanie, Sofija, Univ. izd. "Sv. Kliment Ochridski" 2012, s. 42-48.
12

Valency of deverbal nouns in Czech

Kolářová, Veronika, in: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 86, 2006, s. 5-19
13

Der Dativ im Tschechischen. Syntax, Semantik und Pragmatik

Nádeníček, Petr, in: Anzeiger für slavische Philologie, 39, 2012, s. 147-167
14

O tzv. stylové ekvivalenci (na materiálu próz Karla Čapka a jejich překladů do angličtiny)

Bednaříková, Božena, in: Stylistyczne konfrontacje : Materiały konferencji naukowej, Opole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; 1994, s. 137-141
15

Staroruský dativ nepřímého subjektu v zrcadle antických jazyků (řečtiny a latiny)

Žaža, Stanislav, in: Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 231-239.
16

O jednom (ne)valenčním doplnění slovesa

Bednaříková, Božena, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 119-125.
17

Zwei lettonistische Bemerkungen

Vykypěl, Bohumil, in: Grammaticus : Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata, Brno, MU ; 2001, s. 211-223
18

The 'ethic' dative between late vulgar Latin and Old Italian: the case of mi

Carmello, Marco, in: Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics [EEuLang] : Proceedings of the Colloquium on the Ancient Indo-European Languages and the Early Stages of the Modern Romance, Germanic and Slavonic Languages: 28 September - 1 October 2008, Brno, Brno, MU ; 2009, s. 71-79.
19

Inherent case and locality requirement: evidence from ditrasitives and their nominalizations

Dvořák, Věra, in: University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics (Philadelphia), 17, č. 1, 2011, s. 95-104
20

A cognitive analysis of the dative in Czech

Gutiérrez Rubio, Enrique, in: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 14, München, Sagner 2011, s. 73-79