Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Slavica Slovaca lieferte 75 Treffer
41

Konferencia k 140. výročiu narodenia Adolfa Černého

Giger, Miriam, in: Slavica Slovaca, 39, č. 2, 2004, s. 168-170
42

Dnešný stav bádania v oblasti slovensko-inoetnických vzťahov (z úvodných slov na konferencii v Liptovskom Jáne)

Doruľa, Ján, in: Slavica Slovaca, 39, č. 2, 2004, s. 161-162
43

6. medzinárodní balkanistické sympozium

Košková, Mária, in: Slavica Slovaca, 40, č. 1, 2005, s. 78-79
44

Profesor Jiří Jiráček osmdesátiletý

Brandner, Aleš, in: Slavica Slovaca, 40, č. 1, 2005, s. 77-78
45

Setkání mladých českých a slovenských vědeckých pracovníků

Juhásová, Lenka; Lukoviny, Ľuboš, in: Slavica Slovaca, 40, č. 1, 2005, s. 79-81
46

Slavomír Wollman (3. 8. 1925)

Zelenka, Miloš, in: Slavica Slovaca, 40, č. 2, 2005, s. 167-168
47

Sloveso medzi latinčinou a slovenčinou v paralelných textoch zo začiatku 18. storočia (náčrt analýzy)

Zavarský, Svorad, in: Slavica Slovaca, 41, č. 1, 2006, s. 40-49
48

K typologické charakteristice bulharského slovosledu

Uhlířová, Ludmila, in: Slavica Slovaca, 26, č. 1, 1991, s. 3-11
49

Slovensko-české filologické paralelly z (južno)slavistického aspektu. Slovanská vzájomnosť a slovanské jazykové konflikty

Horák, Emil, in: Slavica Slovaca, 42, č. 2, 2007, s. 102-110
50

Osobnosť a práce Martina Hattalu v oblasti slovakistiky a slavistiky na základe archívnych prameňov

Sedláková, Katarína, in: Slavica Slovaca, 42, č. 2, 2007, s. 136-140