Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Slavica Slovaca lieferte 75 Treffer
21

Germanizmy v blizkorodstvennych jazykach (na materiale češskogo i slovackogo jazykov)

Tuguševa, Roza, in: Slavica Slovaca, 32, č. 2, 1997, s. 109-127
22

Vzácne životné jubileum prof. Aloisa Jedličku

Bosák, Ján, in: Slavica Slovaca, 27, č. 2, 1992, s. 213-215
23

Sté výročie narodenia Václava Vážneho

Habovštiak, Anton, in: Slavica Slovaca, 27, č. 2, 1992, s. 216-218
24

Životné jubileum Jany Dvončovej

Žigo, Pavol, in: Slavica Slovaca, 34, č. 1, 1999, s. 76-77
25

Súpis prác PhDr. Jany Dvončovej za roky 1989-1998

Dvonč, Ladislav, in: Slavica Slovaca, 34, č. 1, 1999, s. 77-78
26

Zo slovenskej a slovanskej lexiky

Habovštiak, Anton, in: Slavica Slovaca, 34, č. 2, 1999, s. 97-105
27

Najstarší rukopisný slovenský katolícky spevník

Ruščin, Peter, in: Slavica Slovaca, 34, č. 2, 1999, s. 106-123
28

K histórii jednoduchých minulých slovesných časov

Bujukliev, Ivan, in: Slavica Slovaca, 30, č. 2, 1995, s. 100-104
29

Impulzy Františka Pastrnka pro slovenský národopisný a jazykovedný výskum

Profantová, Zuzana, in: Slavica Slovaca, 27, č. 1, 1992, s. 82-88
30

Rekonstrukce lexikálního významu a jeho popis v Staročeském slovníku

Němec, Igor, in: Slavica Slovaca, 35, č. 2, 2000, s. 115-123