Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Slavica Slovaca lieferte 75 Treffer
11

Osnovnyje tendencii formirovanija i razvitija etnonimii slavjanskich jazykov

Kovalev, Gennadij F., in: Slavica Slovaca, 31, č. 1, 1996, s. 27-41
12

Jubilujúca Marie Majtánová

Skladaná, Jana, in: Slavica Slovaca, 31, č. 2, 1996, s. 174-175
13

Súpis prác Marie Majtánovej za roky 1985-1994

Dvonč, Ladislav, in: Slavica Slovaca, 31, č. 2, 1996, s. 175-178
14

Wozjewjenje/komunikej

Schuster-Šewc, Hinc, in: Slavica Slovaca, 30, č. 1, 1995, s. 93-94
15

Za prof. F. V. Marešom

Blanár, Vincent, in: Slavica Slovaca, 30, č. 1, 1995, s. 67-68
16

Charisteria Venceslao Machek oblata

in: Slavica Slovaca, 30, č. 1, 1995, s. 92-93
17

K určeniu, interpretácii a datovaniu Ostrožnických zlomkov

Matejko, Ľubor, in: Slavica Slovaca, 30, č. 1, 1995, s. 4-15
18

Bălgarskijat frazeologizăm ide (pristiga) rosen-presen

Angelova-Atanasova, Marija, in: Slavica Slovaca, 30, č. 1, 1995, s. 42-45
19

Značenije fonetiki i morfemiki v razvitii morfologičeskoj struktury slovackogo i češskogo jazykov

Lifanov, Konstantin V., in: Slavica Slovaca, 30, č. 1, 1995, s. 30-41
20

K základom porovnávacej onomastiky

Blanár, Vincent, in: Slavica Slovaca, 32, č. 2, 1997, s. 97-108