Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Časopisy a sborníky vydané v ČR lieferte 2135 Treffer
41

Sborník prací FF MU - řada romanistická

Hrůzová, N., in: Universitas, č. 1, 1994, s. 76
42

SP FF BU, řada romanistická

Kyloušková, Hana, in: Universitas, č. 2, 2000, s. 66
43

Brno Studies in English

Povolná, Renata, in: Universitas, č. 2, 2000, s. 70-72
44

Kritický sborník

Millerová, Zora, in: Český jazyk a literatura, 52, č. 5-6, 2001-02, s. 154-156
45

Nový časopis Linguistica Pragensia

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 2, č. 2, 1991-92, s. 43-44
46

Sborník prací Filozofické fakulty BU - Linguistica Brunensia

Kolářová, I., in: Universitas, č. 1, 2002, s. 70-71
47

Naše řeč č. 3

duš, in: Lidové noviny (Praha), 2002, 27.8.2002
48

Čeština doma a ve světě

Videnov, Michail, in: Bălgarski ezik (Sofija), 46, č. 3, 1996, s. 91-92
49

Listování v Listech filologických

Valášek, Martin, in: Souvislosti, 33-34, č. 3-4, 1997, s. 467-470
50

Studia Philologica 10

Kopecký, Kamil, in: Český jazyk a literatura, 53, č. 1, 2002-03, s. 46-48