Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Časopisy a sborníky vydané v ČR lieferte 2135 Treffer
11

44. a 45. ročník časopisu Český jazyk a literatura

Zourková, Jiřina, in: Naše řeč, 79, č. 3, 1996, s. 153-156
12

Nová čísla východočeských regionálních periodik

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 7, č. 2, 1996-97, s. 62-63
13

Ještě o češtinářských časopisech

Fetters, Aleš, in: Češtinář, 7, č. 2, 1996-97, s. 64
14

Nový romistický časopis

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 5, č. 5, 1994-95, s. 154-155
15

80 let od založení Naší řeči

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 79, č. 5, 1996, s. 270-272
16

"Naše řeč" 1994-1995

Hošnová, Eva, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 1-2, 1996-97, s. 30-32
17

Úvodem k 36. ročníku českého onomastického časopisu

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 7-8
18

Časopis Čeština doma a ve světě

Staněk, Vladimír, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 9-10, 1995-96, s. 220-221
19

Ohlédnutí

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 6, č. 1, 1995-96, s. 3-8
20

Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity: Řada anglistická S. Brno Studies in English

Pospíšil, Ivo, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity: Řada anglistická S. Brno Studies in English, Brno : MU, 1995-2008, 143 s.