Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Časopisy a sborníky vydané v ČR lieferte 2135 Treffer
21

Výsledky jazykovědného bádání na FF MU v Brně

Kneselová, Helena, in: Universitas, č. 3, 1996, s. 75-76
22

Nová řada SPFFMU

Vořechovská, D., in: Universitas, č. 2, 1998, s. 64-65
23

79. a 80. ročník časopisu Naše řeč

Černá, Anna, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 5-6, 1998-99, s. 147-150
24

Dva tradiční lingvistické časopisy

Valášek, Martin, in: Lidové noviny (Praha), 12, č. 53, 1999, s. 18, 4.3.1999
25

Slovo a slovesnost, ročník LIX-1998

Höflerová, Eva, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 9-10, 1998-99, s. 248-251
26

Čeština doma a ve světě č. 1/1998

Kučerová, Ivona, in: Literární noviny (Praha), 1998, 28.10.1998
27

Na cestu

Pastyřík, Svatopluk, in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 3, Hradec Králové, [PF] ; 1997, s. 1-2
28

Úvodem

Skalka, Boris, in: Příspěvky ke slovanské filologii, Brno, Ústav slavistiky FF MU ; 1999, 5 s.
29

Slovo a slovesnost, ročník LX

Höflerová, Eva, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 9-10, 1999-2000, s. 245-248
30

Studie o rukopisech. XXXIV/2001

Bartůšek, Václav, in: Národní knihovna, 14, č. 1, 2003, s. 71