Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach etnolingvistika lieferte 400 Treffer
31

Prócowanja wo rewitalizaciju mjeńšinowych rěčow a etniskeho wědomja - zawodne rozmyslowanje

Šatava, Leoš, in: Zdźerženje, rewitalizacija a wuwiće mjeńšinowych rěčow. Teoretiske zakłady a praktiske naprawy, Budyšin, Serbski institut ; 2000, s. 8-16
32

Rěč škitać z tym, zo ju wužiwamy, Argumentacija Maorow - domoródnych Nowoseelandskeje - w prócowanju wo oficialne připóznaće swojeje małeje rěče

Šatavová, Vladimíra; Pawlikec, B., in: Serbska šula, 52, č. 12, 1999, s. 252-253
33

Funkce jazyka a folkloru na kulturní a etnické hranici (pohled lingvistiky a pohled folkloristiky)

Šrámková, Marta; Šrámek, Rudolf, in: Nazwy własne na pograniczach kulturowych : Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej Białystok-Białowieźa, 12-13 VI 2000, Białystok, Uniw. w Białymstoku 2000, s. 289-297.
34

Konference o etnolingvistice (Minsk, 2.-4. listopadu 2000)

Janovec, Ladislav, in: Časopis pro moderní filologii, 83, č. 1, 2001, s. 44-46
35

O jazyce a postavení národnostních menšin a etnických skupin v Evropě

Dorovský, Ivan, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 113-119.
36

Etnografie komunikace (zkoumání hranic mezi jazykem a kulturou)

Salzmann, Zdeněk, in: Český lid, 81, č. 2, 1994, s. 99-110
37

Novyj mentalitet v obučenii delovomu obščeniju

Bakoni, I., in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2000 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2000, s. 11-14.
38

K voprosu o stranovedčeskoj podgotovke studentov menedžerov v oblasti kul'tury i turizma

Zelenicka, Je., in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2000 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2000, s. 85-88.
39

Sovremennyj russkij jazyk v zerkale etnolingvističeskich študij

Myronova, Halyna, in: Historické aspekty při studiu současného ruského jazyka, Brno, MU ; 1997, s. 51-57
40

Introduction

Nekvapil, Jiří; Čmejrková, Světla, in: International Journal of the Sociology of Language (Berlin), č. 162, 2003, s. 1-7