Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach etnolingvistika lieferte 400 Treffer
41

Etnometodologické workshopy v Sýrii (Damašek, 2.-3. května 2004, 3.-4. února 2005)

Nekvapil, Jiří, in: Sociologický časopis, 41, č. 2, 2005, s. 343-346
42

"Inostranec"v etnojazykovoj ocenke

Česnokov, I. I., in: Opera Slavica, 15, č. 2, 2005, s. 32-35
43

Etnicita - danajský dar v novém balení?

Šatava, Leoš, in: Studia etnographica (Praha), 9, 1998, s. 107-114
44

Moskovskaja škola etnolingvistiki

Tolstaja, Svetlana M., in: Opera Slavica, 12, č. 2, 2002, s. 1-9
45

Paremijnyj fond nacyonal'noji movy jak vyjav svitobačennja narodu, joho duchovnoji ta material'noji kul'tury

Myronova, Halyna, in: Opera Slavica, 3, č. 4, 1993, s. 16-26
46

Ústup etnicity a jeho jazykové projevy

Kořenský, Jan, in: Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, Opole, Uniw. Opolski 2008, s. 115-125
47

K možnosti identifikace jevů duchovního života v archeologických pramenech

Podborský, Vladimír, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 40, č. E 36, 1994, s. 23-27
48

Češi v písničkách

Jílková, Lucie, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 91-97
49

Aspects of the ethnolinguistic approach to colloquial Mongolian

Oberfalzerová, Alena; Luvsandorz', Z'ugderiin, in: Orientalia Pragensia, 14, 2002, s. 37-52
50

Conceptualization and symbolization of ethnic identity: Serbs in Hungary

Preliç, Mladena, in: Český lid, 98, č. 3, 2011, s. 239-260