Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach etnolingvistika lieferte 400 Treffer
81

Razvitije etničeskogo samosoznanija slavjanskich narodov v epochu zrelogo feodalizma

Red. Litavrim, G. G. Moskva 1989
82

Language & Ethnic Identity. Vol. 1. Disciplinary & Regional Perspectives. 2nd ed

Ed. by Fishman, Joshua A. Oxford 2010
83

Etnolingvistika, onomastika, etimologija. Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, Jekaterinburg, 8-12 sentjabrja 2009 g

Red. Berezovič, Jelena L'vovna Jekaterinburg 2009
84

Zur Präsenz des Wortfeldes 'Verwandtschaftsbezeichnungen' in Phraseologismen der deutschen Gegenwartssprache

Sternkopf, Jochen, in: Linguistica Pragensia, č. 1, 1995, s. 25-36
85

Menschen "fünfter Klasse": Reden über Abwesende in der Alltagskommunikation am Beispiel tschechischsprachiger Daten

Holšánová, Jana; Nekvapil, Jiří, in: Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch : Kommunikative Prozesse nach der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Systemwandel in Ostmitteleuropa, Opladen, Westdeutscher Verlag ; 1995, s. 145-179
86

Denny, náčelník Arapahů

Dietlová, Anna, in: Xantypa (Praha), 1998, říjen.1998
87

K otázke etnickej identity a národného vedomia Slovákov v ČR

Šrajerová, Oľga, in: Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech 20. století [Národnostní menšiny...] : Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 13. a 14. října 1998 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě, Opava, Slezský ústav Slezského zemského muzea ; 1998, s. 123-129.
88

Język jako czynnik zachowania tożsamości etnicznej (na przykładzie najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu)

Bogoczová, Irena, in: Studia ethnologiczne i antropologiczne, t. 1 : Śląsk Ceiszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną, narodową i regionalną, Katowice, 1997, s. 53-57
89

Ekologija jazyka malogo naroda

Daneš, František; Čmejrková, Světla, in: Jazyk - Kul'tura - Etnos, Moskva, Nauka ; 1994, s. 27-39
90

Miromodelirujuščije vozmožnosti etnolingvistiki

Myronova, Halyna, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. A 45, 1997, s. 165-173