Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kvapilová Brabcová, Radoslava lieferte 72 Treffer
31

Textilní terminologie v Akademickém slovníku cizích slov

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 138-143
32

Social and political changes and their reflection in contemporary Czech

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: 12 międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8. - 2. 9. 1998 [KSlaw 12] : Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Warszawa, Energeia ; 1998, s. 64-65
33

Je to už pěkná řádka let... (využití substantiv kolísajících v rodě)

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Čeština - univerzália a specifika 4 [Č-USp 4] : Sborník konference v Brně 15.-17. 11. 2001, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2002, s. 157-161.
34

Učebnice češtiny pro Charváty

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Slavica comparativa [SlCom] : Sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Miroslava Kvapila, DrSc, Praha, Euroslavica 2002, s. 40-48
35

K některým tendencím substantiv kolísajících v rodě

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Sborník 2002 : Sborník k významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Milana Žemličky, Liberec, Technická univ. ; 2002, s. 133-139
36

Využití některých slovotvorných prostředků v díle Františka Nepila

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Slovo (Brno), č. 4, 1997, s. 37-40
37

Vzpomínáme nedožitých devadesátých narozenin prof. F. Cuřína

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Český jazyk a literatura, 54, č. 2, 2003-04, s. 90
38

Základní principy výstavby hesla ve školní terminologické příručce

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Školská jazykovědná terminologie [ŠkJazT] : Sborník z konference konané dne 29. listopadu 2001 na Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě, Praha, UK ; 2002, s. 8-11
39

Korišćenje elementa tekstualne gramatike u dramama Laze Kostića

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Laza Kostić i srpski i evropski romantizam. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd 10.-15.9. 1991. Knj. 21/1, Beograd, 1993, s. 277-284
40

Kolísání rodu substantiv

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Korpus jako zdroj dat o češtině, Brno, MU ; 2004, s. 47-50.