Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kvapilová Brabcová, Radoslava lieferte 72 Treffer
41

Frazeologie v zajetí života

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Jazyk v komunikácii, Bratislava, Veda ; 2004, s. 82-85
42

Našla jsem hřiba, nebo o změnách v češtině

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Bohemistyka, 3, č. 1, 2003, s. 33-41
43

Kategorie rodu substantiv v češtině a srbštině

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Čeština - jazyk slovanský [1] [Č-JSl 1] : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference pořádané k 10. výročí vzniku Ostravské univerzity a jako součást Evropského roku jazyků (Ostrava, listopad 2001), Ostrava, PF OU ; 2001, s. 131-135.
44

Ohlédnutí za českou bohemistikou

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Zbornik Matice srpske za slavistiku, 56-57, 1999, s. 95-101
45

Hovorovost v díle Karla Čapka

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Karel Čapek a český jazyk, Praha, PF UK ; 1990, s. 60-74
46

Dvojí rod substantiv v slovanských jazycích

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 37-46
47

Zájem Josefa Škvoreckého o tvoření slov

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Čeština - bádání a učení [ČešBU] : Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2007, s. 38-41
48

Tvoření pomístních jmen v Praze a v některých lokalitách Čech

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Profesor Hauser jubilující [PHauser] : Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. 2001 při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2001, s. 121-125
49

Vyjadřovací prostředky v dílech začínajících autorů

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 409-413.
50

Bulharská škola sociolingvistiky [Slunečné pobřeží, 28. 9.-2. 10. 1989]

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Slovo a slovesnost, 52, č. 3, 1991, s. 314-316