Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kvapilová Brabcová, Radoslava lieferte 72 Treffer
21

Společensko-politické změny a jejich odraz v současné češtině

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 107-112
22

Termíny - ano či ne?

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 2, 1997, s. 2-3
23

Vývojové tendence českého tvarosloví

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 1. díl [PřednLŠSS 42-1] : Přednášky z jazykovědy, Praha, FF UK ; 1999, s. 37-45
24

K charakteristice současné mluvené češtiny

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Makedonski jazik (Skopje), 40-41, 1989-90, s. 55-61
25

Deminutiva v díle Františka Nepila

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 27-31.
26

The conception of literariness in speech patterns of 12-15 year old children

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Problemi na sociolingvistikata 4. Sociolingvistika i komunikacija. Materiali ot 4. konferencija po sociolingvistika - Sofija, 9. 9.-12. 9. 1993 g, Sofija : Meždunarodno sociolingvističesko družestvo, 1995, s. 174-175
27

Za profesorem Aloisem Jedličkou

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Naše řeč, 83, č. 4, 2000, s. 200-201
28

Kolik eur to bude stát? O jazyku časopisu EURO

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 2, 2000, s. 109-112
29

Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 33

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Slavia, 63, č. 1, 1994, s. 110-112
30

O jazyku Františka Nepila

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Filologické studie 20 : Sborník Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, Karolinum ; 1997, s. 20-28.