Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Nový Orient lieferte 161 Treffer
21

Jazyky a písma v padesáti ročnících

Bečka, Jiří, in: Nový Orient, 50, č. 7, 1995, s. 244-245
22

Indický severovýchod: sedm sester a kopa zbojníků

Holman, Jaroslav, in: Nový Orient, 50, č. 7, 1995, s. 252-255
23

Hedvábná cesta a počátky pronikání buddhismu do Číny

Liščák, Vladimír, in: Nový Orient, 50, č. 7, 1995, s. 260-263
24

Mezinárodní setkání koreanistů v Praze

Pucek, Vladimír; Obuchová, Ľubica, in: Nový Orient, 50, č. 7, 1995, s. 277-278
25

Falašové - věrní vyznavači judaismu

Poláček, Zdeněk, in: Nový Orient, 50, č. 8, 1995, s. 297-300
26

Zájem o jazyky a kultury Orientu u nás

in: Nový Orient, 50, č. 8, 1995, s. 319-320
27

Není švagr jako švagr

Marková, Dagmar, in: Nový Orient, 51, č. 4, 1996, s. 142-144
28

Počátky turkologie a osmanistiky v Českých zemích

Štěpánek, Petr, in: Nový Orient, 51, č. 4, 1996, s. 157-159
29

Frankové a České země v pramenech psaných arabským písmem

Kropáček, Luboš, in: Nový Orient, 51, č. 8, 1996, s. 290-296
30

Labyrintem japonských jmen 2

Winkelhöferová, Vlasta, in: Nový Orient, 51, č. 8, 1996, s. 313-317