Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Nový Orient lieferte 161 Treffer
91

Němá tvář v příslovích a rčeních

Preinhaelterová, Hana, in: Nový Orient, 57, č. 4, 2002, s. 129-131
92

Vzpomínka na Annu Doležalovou

Heřmanová, Zdenka, in: Nový Orient, 48, č. 2, 1993, s. 43-44
93

Jazyk v zrcadle vědeckého poznání (předneseno u příležitosti udělení zlaté medaile Dobrovského Gabrielu Altmannovi)

Hřebíček, Luděk, in: Nový Orient, 48, č. 2, 1993, s. 35-37
94

Mé vzpomínky na profesora Černého

Israelit-Grollová, Sarah, in: Nový Orient, 48, č. 2, 1993, s. 33-35
95

Chaos a řád v textu

Hřebíček, Luděk, in: Nový Orient, 55, č. 7, 2000, s. 256-258
96

Jazyková situace současného Uzbekistánu

Džuraev, Aziz B., in: Nový Orient, 56, č. 9, 2001, s. 299-300
97

Život a dílo profesora Jaroslava Černého

Strouhal, Evžen; Bareš, Ladislav, in: Nový Orient, 48, č. 1, 1993, s. 1-5
98

Osmdesát let Orientálního ústavu. Rozhovor s ředitelem Doc. PhDr. Josefem Kolmašem, DrSc

red. Kolmaš, Josef, in: Nový Orient, 57, č. 1, 2002, s. 1-2
99

Bašo a Issa - haiku a haibun

Švarcová, Zdenka, in: Nový Orient, 57, č. 1, 2002, s. 5-10
100

Za Adélou Křikavovou

red., in: Nový Orient, 57, č. 7, 2002, s. 225-226