Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ002150
AutorMarková, Dagmar
Titel

Není švagr jako švagr

ErschienenNový Orient, 51, č. 4, 1996, s. 142-144
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Ostatní jazyky indoevropské mimo Evropu
Klassifikation (EN)The other Indo-European languages outside Europe
Schlagwörterjazyky indické; názvy rodinných příslušníků; názvy osob
AnmerkungVýklad názvů příbuzenských vztahů v současných indických jazycích: džídža (manžel ženiny starší sestry), džéth (manželův starší bratr), dévar (manželův mladší bratr), sálí (manželčina mladší sestra), bhábhí (manželka staršího bratra), nand (manželova sestra)
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/2150
PURLCitation link