Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jirák, Jan lieferte 28 Treffer
21

Úvod do studia médií

Burton, Graeme; Jirák, Jan Brno 2001
22

Média a společnost

Jirák, Jan; Köpplová, Barbara Praha 2003
23

Rozumět médiím. Základy mediální výchovy pro učitele

Jirák, Jan; Mičienka, Marek Praha 2006
24

Základy mediální výchovy

Jirák, Jan; Mičienka, Marek Praha 2007
25

Média a společnost. Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace

Jirák, Jan; Köpplová, Barbara Praha 2003
26

Jazyk ve společenském kontextu. Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd

Jirák, Jan; Nekvapil, Jiří; Šoltys, Otakar Praha 1996
27

Jazyk ve společenském kontextu

Jirák, Jan; Nekvapil, Jiří; Šoltys, Otakar Praha 1992
28

Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti

Bednařík, Petr; Jirák, Jan; Köpplová, Barbora Praha 2011