Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Jirák, Jan provides 28 hits
21

Úvod do studia médií

Burton, Graeme; Jirák, Jan Brno 2001
22

Média a společnost

Jirák, Jan; Köpplová, Barbara Praha 2003
23

Rozumět médiím. Základy mediální výchovy pro učitele

Jirák, Jan; Mičienka, Marek Praha 2006
24

Základy mediální výchovy

Jirák, Jan; Mičienka, Marek Praha 2007
25

Média a společnost. Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace

Jirák, Jan; Köpplová, Barbara Praha 2003
26

Jazyk ve společenském kontextu. Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd

Jirák, Jan; Nekvapil, Jiří; Šoltys, Otakar Praha 1996
27

Jazyk ve společenském kontextu

Jirák, Jan; Nekvapil, Jiří; Šoltys, Otakar Praha 1992
28

Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti

Bednařík, Petr; Jirák, Jan; Köpplová, Barbora Praha 2011