Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2006CZ045609
AutorJirák, Jan; Mičienka, Marek
Titel

Rozumět médiím. Základy mediální výchovy pro učitele

Ort/VerlagPraha: Partners Czech
Jahr2006
Seiten218 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
Psycholingvistika. Neurolingvistika
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Klassifikation (EN)Grammars, textbooks, and manuals of Czech
Psycholinguistics. Neurolinguistics
Czech verbal communication and sociolinguistics
Schlagwörterkomunikace; média masová; příručky; didaktika; čeština; vyučování
Schlagwörter (DE)Kommunikation; Massenmedien; Handbücher; Didaktik; Tschechisch; Unterricht
ReviewVacková, Alena Český jazyk a literatura 2007-08, 58, č. 1, s. 50-52.
AnmerkungPřehled teoretických poznatků k jednotlivým tématům, doplněný návrhem aktivit k procvičování a literaturou. - Podle ČJLit 2007-08, s. 50
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/45609
PURLCitation link