Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Beneš, Edvard lieferte 14 Treffer
11

Edvard Beneš a M. R. Štefánik - svědectví jejich dopisů

Hájková, Dagmar; Šťovíček, Ivan; Nováčková, Helena, in: Sborník archivních prací, 54, č. 2, 2004, s. 567-655
12

Korespondence T. G. Masaryk - Edvard Beneš 1914-1918

Eds. Hájková, Dagmar Praha 2004
13

Tabu a tělesnost jazykových obrazů smrti vybraných významných československých prezidentů v dobových periodikách

Zábranský, Lukáš; Hrašová, Lucie, in: Usta ad Albim Bohemica, 16, č. 1, 2016, s. 47-56
14

Jazykový obraz smrti Edvarda Beneše v českém tisku v kontextu JOS dalších významných československých prezidentů

Zábranský, Lukáš, in: Bohemica Olomucensia, 7, č. 3-4, 2015, s. 60-78