Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Beneš, Edvard provides 14 hits
11

Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání v roce 1919. 1.-2

K vyd. připrav. Šolle, Zdeněk Praha 1993, 1994
12

Korespondence T. G. Masaryk - Edvard Beneš 1914-1918

Eds. Hájková, Dagmar Praha 2004
13

Tabu a tělesnost jazykových obrazů smrti vybraných významných československých prezidentů v dobových periodikách

Zábranský, Lukáš; Hrašová, Lucie, in: Usta ad Albim Bohemica, 16, č. 1, 2016, s. 47-56
14

Jazykový obraz smrti Edvarda Beneše v českém tisku v kontextu JOS dalších významných československých prezidentů

Zábranský, Lukáš, in: Bohemica Olomucensia, 7, č. 3-4, 2015, s. 60-78