Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2016CZ105601
AutorZábranský, Lukáš; Hrašová, Lucie
Titel

Tabu a tělesnost jazykových obrazů smrti vybraných významných československých prezidentů v dobových periodikách

ErschienenUsta ad Albim Bohemica, 16, č. 1, 2016, s. 47-56
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
Schlagwörterčeština; obraz světa jazykový; metafory konceptuální; lingvistika kognitivní; tabu; média masová; Beneš, Edvard; Hácha, Emil; Gottwald, Klement; Cvrček, Václav
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Kognitive Linguistik; Massenmedien
AnmerkungZprávy o úmrtí E. Háchy, E. Beneše a K. Gottwalda v dobových periodikách (Rudé právo, Svobodné slovo, Lidové noviny, Mladá fronta) analyzuje prostřednictvím kognitivní lingvistiky
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/105601
PURLCitation link