Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Ostatní lieferte 1706 Treffer
11

Onomatopoická slovesa ve finštině

Lindroos, Hilkka A., in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 98-103
12

Jogurt

Hřebíček, Luděk, in: Nový Orient, 53, č. 5, 1998, s. 189-190
13

Some thoughts about Uralic numerals

Blažek, Václav, in: Philologia Fenno-Ugrica (Freiburg), 2-3, 1996-97, s. 1-18
14

Europski narod, kotryž nichtón njeznaje

Šatava, Leoš, in: Serbske Nowiny (Budyšin), 12, 2001, s. 4
15

Jazyková globalizace aneb Z tureckého jazykového koutku

Hřebíček, Luděk, in: Nový Orient, 56, č. 6, 2001, s. 210-211
16

Popis jazykové situace v bývalé Jugoslávii (závěrečná práce bakalářského studia)

Bratić, Vladimir, in: Jazykovědné aktuality, 37, č. 3-4, 2000, s. 4-17
17

Turistou v Osmanské říši - pár slovíček, třeba do kapsy

Štěpánek, Petr, in: Nový Orient, 53, č. 9, 1998, s. 336-339
18

Zur Übersetzung von Lyrik ins Türkische

Durusoy, Gertrude, in: Tretie stretnutie tlmočníkov a prekladateľov z krajín strednej a východnej Európy, Praha, JTP ; 1997, s. 33-39
19

Finsko očima a ušima jazykozpytce

Novotná, Renata, in: Čeština doma a ve světě, [1], č. [1], 1993, s. 50-52
20

About an expression in Sayf-i Sarayi's Mamluk-Kipchak translation of Sacdi's Gulistan

Bodrogligeti, András J. E., in: Studies in Near Eastern languages and literatures : Memorial volume of Karel Petráček, Praha, Orientální ústav AV ČR ; 1996, s. 143-150