Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Ostatní lieferte 1706 Treffer
21

Towards a cognitive analysis of the Turkish aspectual system

Bubeník, Vít, in: Linguistica Atlantica (Newfoundland), č. 18-19, 1996-97, s. 43-52
22

Uralic numbers

Blažek, Václav, in: Dhumbadji! (Parkville, Victoria), 4, č. 1, 1998, s. 3-16
23

Jazyková překvapení ve Finsku

Fialka, Ondřej, in: Čeština doma a ve světě, 13, č. 1-2, 2005, s. 43-45
24

Diversifikation der Fremd- und Lehnwörter im Türkischen

Best, Karl-Heinz, in: Archiv orientální, 73, č. 3, 2005, s. 291-298
25

Zrod a vývoj moderného tureckého spisovného jazyka v európskom kontexte

Celnarová, Xénia, in: Evropa - společenství rovnoprávných jazyků [Evropa...] : Sborník z mezinárodní konference konané 8.-10. října 1998 v Písku, Praha, Jednota tlumočníků a překladatelů ; 1999, s. 72-79.
26

Turecké dialekty?

Hřebíček, Luděk, in: Nový Orient, 49, č. 2, 1994, s. 64
27

Laponský návrat

Šatava, Leoš, in: Koktejl (Ústí n. Labem), 7, č. 12, 1998, s. 96-112
28

Vitalita sámštiny napříč generacemi

Hingarová, Vendula, in: Sámové : Jazyk, literatura a společnost, Červenný Kostelec, Mervart ; 2009, s. 33-63
29

Stručný přehled vybraných rysů severosámské mluvnice

Kovář, Michal, in: Sámové : Jazyk, literatura a společnost, Červenný Kostelec, Mervart ; 2009, s. 65-80
30

Feno-sámské jazyky: test vzájemné příbuznosti

Novotná, Petra; Blažek, Václav, in: Sámové : Jazyk, literatura a společnost, Červenný Kostelec, Mervart ; 2009, s. 81-114