Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Klíma, Ivan lieferte 15 Treffer
1

Klímova kruhová obrana českého jazyka

Slomek, Jaromír, in: Literární noviny (Praha), 1999, 7.4.1999
2

Podle čeho píší někteří spisovatelé

in: Lidové noviny (Praha), 7, č. 169, 1994, s. 3., 21.7.1994
3

Ne/přízvukování slov no a jo

Jílková, Lucie, in: Naše řeč, 100, č. 3, 2017, s. 177-185
4

Jméno postavy ve vyprávěcí situaci personálního a přímého vypravěče jako složka významové výstavby textu

Lederbuchová, Ladislava, in: Jazyk a literatura 17 : Sborník katedry českého jazyka a literatury PF ZČU v Plzni, Plzeň, ZČU ; 2000, s. 44-55.
5

Otázky predikátové: inference, implicitnost a explicitní výrazy ilokučních funkcí 1, 2

Štícha, František, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 2, 3, 1995, s. 98-109, 204-217
6

Mlčet, smlčet, odmlčet se - Sprechen über das schweigen

Unrath-Scharpenack, Katrin, in: Linguistische Beiträge zur Slavistik 8 : JungslavistInnen-Treffen München 1999, München, Sagner 2000, s. 197-215.
7

Examining dialogue in Czech literary texts

Bermel, Neil, in: Czech Language News, č. 8, 1997, s. 6-8
8

Ewald Osers: "Verše se dají překladat jen z lásky"

Vaníček, Zdeněk, in: Tlumočení - překlad, 18, č. 84, 2007, s. 6-7 [2306-2307]
9

Realizace polopřímé řeči v jednom italském textu ve srovnání s polopřímou řečí v jeho českém překladu a v českém textu originálním

Grošelj, Robert, in: Bádání o jazycích a literaturách : Prof. PhDr. Oldřichu Uličnému, DrSc., k životnímu jubileu, Praha, UK 2002, s. 103-116.
10

Anglické nepředložkové ekvivalenty českých předložek

Klégr, Aleš; Malá, Markéta; Šaldová, Pavlína, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 1: InterCorp, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 10-28.